Print this page

450 HK-lede beplan aktief vir verwelkoming

 

Koshuisleiers werk saam

Prettige beplanning vir nuwe, positiewe maniere van “verwelkoming” was die tema van vyf werksessies wat op 9 September by US gehou is.  Omtrent 450 HK-lede het deelgeneem aan die sessies, waartydens 5 SR-lede in elke groep, die nuwe naam van MAD-Square vir die eerste keer aangekondig het.  Die deelnemers het gewerk in 5 groepe van 90 elk, wat vir twee en ‘n half uur in 5 koshuis-eetkamers bymekaargekom het.  Die sessies is gefasiliteer deur SynNovation, met drie fasiliteerders per groep van 90 deelnemers – wat weer elk in nege groepe van tien gewerk het.

SynNovation is ‘n proses vir kreatiewe probleem-oplossing, met basiese grondreëls om ‘n oop klimaat te skep, en tegnieke waarmee die groepe eers baie nuwe wens-idees opgeskryf het; en daarna die idees in praktiese aksieplanne ontwikkel het.  Die groepe was gemeng – HK-lede van verskillende koshuise saam by tafel-groepe – en het dit geniet om mekaar te leer ken, idees te deel, en op mekaar se idees te bou.  Hulle het dit veral geniet dat idees nie mag afgeskiet word nie (een van die grond-reëls), sodat mense meer vrymoedig regtig nuwe idees voorgestel het.  Elke groep het terugvoer gegee oor een idee wat hulle gekies het (uit tussen 20 en 40 wens-idees wat hulle in 15 minute opgeskryf het); met voorgestelde aksies.  Hierdie 45 ontwikkelde idees, plus die honderde idees wat in die middag opgeskryf is, gee vir die koshuise en die SR baie moontlikhede waaruit hulle kan kies vir praktiese implementering.  En die HKs sal eienaarskap van planne hê, omdat hulle kan kies uit idees wat hulle self voorgestel het.

Die kreatiewe dink-tegnieke en beginsels van positiewe gedra om ‘n ondersteunende klimaat te skep, kan ook in die algemeen nuttig wees in studies, werk en persoonlike lewe.